Numune Bölücü | DV2

Numuneyi Homojen Olarak İki Eşit Parçaya Ayırır.

 •  Pirinç ve bakırdan yapılmıştır.
 •  Korozyon oluşmaz.
 •  Analiz edilecek numune hazneye yerleştirilir ve
  altında bulunan kapak açılarak boşaltılır.
 •  Taneyi homojen olarak iki eşit parçaya böler.
 • Tahıl tanesi 38 ayrı kanaldan geçerek iki eşit parçaya
  bölünür.
 •  İki eşit parçaya bölünen numune ayrı kaplarda
  toplanır.

Diğer Ürünler

Harinograf

Harinograf H1 Harinograf Ölçümleri;Su...