Top

Başta buğday olmak üzere mısır, pirinç ve benzeri tahılların alımında kullanılan önemli bir cihazdır.
Hektolitre değeri tanenin şekli ve büyüklüğüne göre değişmektedir.
Hektolitre ağırlığı un verimi ile doğrudan ilintilidir.
Pirinç materyalden olup bıçak, şamandıra, ölçüm kabı ve kendinden daralı dijital teraziden oluşmaktadır.
Tartım sonucu direkt olarak hektolitre ağırlığını vermektedir

Diğer Ürünlerimiz